Nauja

PARCO 1923 namų kvapo papildymas „PESCO DI IORIO“ 500 ml

LCCR-PIRIC500
Atsiliepimai (0)

PARCO 1923 „Pesco di Iorio“ namų kvapo papildymas, 500 ml. - pripildykite kvapų difuzorių savo mėgstamu kvapu!

 „Pesco di Iorio“ - tai priminimas apie kvapą atimančią Abrucų, Lacijaus ir Molizės nacionalinio parko panoramą šaltą žiemos dieną po giedru dangumi. Atrodo, kad šaltą žiemą gamta miega, tačiau po ledu ji išlieka gyva ir pulsuoja, ruošdamasi pavasariui. Vaikščiodami dideliame aukštyje esančiu snieguotu ir tyliu taku, įkvėpsite drėgną pušų dyglių ir sustingusių sakų aromatą. Bekraščiame danguje šviečianti blyški saulė aiškiai primena apie šviesą ir gyvybingumą – su kiekvienu kvėptelėjimu įkvepiamas ledinis oras suteikia energijos ir atgaivina.

1926 m. pastatyta kalnų trobelė „Pesco di Iorio“ (1,831 metras virš jūros lygio) dar vadinama „dei Tre Confini", nes ji pastatyta trijų slėnių (Valle Carbonara, Valico dell’Aceretta ir Vallone Pesco di Iorio) sankirtoje, ant senovinės akmeninės konstrukcijos „Baracccone“, iš kurios anksčiau žvalgytasi po kalnų viršūnes Campoli teritorijoje, griuvėsių.

ĮSPĖJIMAI. H225 – Labai degūs skystis ir garai. H315 – Dirgina odą. H317- Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 – Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P302+P352 – PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. P305 + P351 + P338 – PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P333+P313- Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P337 + P313 – Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 – Turinį/talpyklą šalinti, laikantis vietinių ir valstybinių normų.

Sudėtyje yra reaguojanti 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono;1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ono masė; benzilo salicilatas; kumarinas; citrinos ekstraktas; izoeugenolis.

LCCR-PIRIC500

Duomenų lapas

Talpa
500 ml

1926 m. pastatyta kalnų trobelė „Pesco di Iorio“ (1,831 metras virš jūros lygio) dar vadinama „dei Tre Confini", nes ji pastatyta trijų slėnių (Valle Carbonara, Valico dell’Aceretta ir Vallone Pesco di Iorio) sankirtoje, ant senovinės akmeninės konstrukcijos „Baracccone“, iš kurios anksčiau žvalgytasi po kalnų viršūnes Campoli teritorijoje, griuvėsių.

ĮSPĖJIMAI. H225 – Labai degūs skystis ir garai. H315 – Dirgina odą. H317- Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 – Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P302+P352 – PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. P305 + P351 + P338 – PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P333+P313- Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P337 + P313 – Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 – Turinį/talpyklą šalinti, laikantis vietinių ir valstybinių normų.

Sudėtyje yra reaguojanti 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono;1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ono masė; benzilo salicilatas; kumarinas; citrinos ekstraktas; izoeugenolis.

LCCR-PIRIC500

Duomenų lapas

Talpa
500 ml

Panašūs produktai