CULTI MILANO kvapų difuzorius "Mountain" 250 ml

11111A624MOM250
Atsiliepimai (0)

Kolekcijos pavadninimas Stile akcentuoja ištikimybę CULTI stiliui, kuris įkvėpė naujiems kūriniams. Elegantiškos buteliukų formos pabrėžiamos sodriu matiniu stiklu, o stilius sustiprinamas aukštos kokybės medžiagine etikete.

Cilindrinės formos pakuotė - dramblio kaulo spalvos, paprasta, bet kartu ir elegantiška.

Kvapų natos: 

lapai, kedras ir vetivetrijos.

Poveikis: šiltas ir dramatiškas. Tinkamas nuotaikinguose namų vietose, kur daug bendraujama.

Bendros savybės, būdingos visiems CULTI kvapams - nenuginčijama kokybė, kuri sukuriama griežtai laikantis parfumerių taisyklių: CULTI kvapai yra sudaryti tik iš kelių grynų bei tyrų elemntų, todėl yra puikiai atsiskleidžiantys ir neerzinantys.

Kvapų sklidimo trukmė: 3 mėnesiai (kambario kvadratūra apie 10-20 m2).

NAUDOJIMAS: nuimkite dangtelį ir įdėkite lazdeles į buteliuką. Lazdelės kvapo prisigers per 24 val. Norint intensyvesnio kvapo, lazdeles galite apversti 3-4 kartus per savaitę. Saugoti paviršius nuo skysčio, skysčiui patekus ant paviršiaus, nedelsiant nuvalyti drėgna šluoste. Pavojinga! Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Labai degus skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

UFI: VA20 - M0PK - 700E - HPMS

DANGER

SUDĖTIS: denatured alcohol, aqua, parfum. ĮSPĖJIMAS: H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. H411 Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra: 1,6-Nonadien-3-Ol; 3,7-Dimethyl-; (R)-P-MENTA-1,8-DIENE; Acetyl cedrene; 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone; 1h - 3a,7 - Methanoazulene; Octahydro-6-Methoxy-3,6,8,8-Tetramethyl-, (3r-(3,Alpha.,3a.Beta.,6.Alpha.,7.Beta.,8aAlpha.)); Linalool; Ethanone; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 - Octahydro-2,3,8,8 - Tetramethyl - 2 - Naphtalenyl)-; 4-tert-Butylcyclohexyl acetate: gali sukelti alergines reakcijas. P501turinį, talpą išmeskite pagal vietines rekomendacijas. P210 Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ akių apsaugos priemones/ veido apsaugos priemones. P101 prireikus mediko pagalbos, su savimi turėkite produkto talpą arba etiketę. P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudokite cheminį gesintuvą. P273 vengti patekimo į aplinką. P102 Laikyti atokiai nuo vaikų.

11111A624MOM250

Duomenų lapas

Talpa
250 ml
Kvapo pavadinimas
Mountain
Kvapų šeima
Medienos
Room size
10-20 m²

Bendros savybės, būdingos visiems CULTI kvapams - nenuginčijama kokybė, kuri sukuriama griežtai laikantis parfumerių taisyklių: CULTI kvapai yra sudaryti tik iš kelių grynų bei tyrų elemntų, todėl yra puikiai atsiskleidžiantys ir neerzinantys.

Kvapų sklidimo trukmė: 3 mėnesiai (kambario kvadratūra apie 10-20 m2).

NAUDOJIMAS: nuimkite dangtelį ir įdėkite lazdeles į buteliuką. Lazdelės kvapo prisigers per 24 val. Norint intensyvesnio kvapo, lazdeles galite apversti 3-4 kartus per savaitę. Saugoti paviršius nuo skysčio, skysčiui patekus ant paviršiaus, nedelsiant nuvalyti drėgna šluoste. Pavojinga! Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Labai degus skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

UFI: VA20 - M0PK - 700E - HPMS

DANGER

SUDĖTIS: denatured alcohol, aqua, parfum. ĮSPĖJIMAS: H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. H411 Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra: 1,6-Nonadien-3-Ol; 3,7-Dimethyl-; (R)-P-MENTA-1,8-DIENE; Acetyl cedrene; 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone; 1h - 3a,7 - Methanoazulene; Octahydro-6-Methoxy-3,6,8,8-Tetramethyl-, (3r-(3,Alpha.,3a.Beta.,6.Alpha.,7.Beta.,8aAlpha.)); Linalool; Ethanone; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 - Octahydro-2,3,8,8 - Tetramethyl - 2 - Naphtalenyl)-; 4-tert-Butylcyclohexyl acetate: gali sukelti alergines reakcijas. P501turinį, talpą išmeskite pagal vietines rekomendacijas. P210 Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ akių apsaugos priemones/ veido apsaugos priemones. P101 prireikus mediko pagalbos, su savimi turėkite produkto talpą arba etiketę. P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudokite cheminį gesintuvą. P273 vengti patekimo į aplinką. P102 Laikyti atokiai nuo vaikų.

11111A624MOM250

Duomenų lapas

Talpa
250 ml
Kvapo pavadinimas
Mountain
Kvapų šeima
Medienos
Room size
10-20 m²

Panašūs produktai